Utleige av huset

Huset har eigna lokaler for utleige til ulike formål.
I storsalen kan dekkast festford til ca 70 personar
Småsalen er eigna lokale for småmøter.

Er du intressert ta kontakt med
Marta Kroka telf. 97095741
Eller ein av dei andre styremedlemene.
(sjå kontaktsida)Storsalen dekka til fest