Generelt om arrangementa i haust.

Velkomen til Husnes bedehus!

Husnes indremisjon ønskjcr deg velkomen til dei ulike møter og samlingar.

Vårt ønskje er å vera eit ope og inkluderande fcllesskap 
som du kan oppsøke
og ha glede av å vera med og delta i.

Møta /samlingane er til vanleg opne for alle som ønskjer å koma,
møta har varierande opplegg.

 


Torsdagskveldar:

Vi tek sikte på å ha fast samling / møtekveld torsdagar.
- Temakvelder
- Supertorsdagar
Einskilde torsdagar deltek vi på samlingar andre stader.