Din overskrift

PROGRAM 
Januar
Sønd.30.kl.1800:VINTERFEST
- Tale og sang  Aksel Ingvard Johannessen m. fl

Februar
Torsdag 03 kl. 1900: Temakveld/Bibeltime  på. DVD
«Den Hellige Ånd i mitt liv  1. del.» v/ Johnn Hardang

Søndag 13. kl. 1100:  Søndagsskule

Torsdag 17. kl 1900. Temakveld/Bibeltime på DVD
«Den Hellige Ånd i mitt liv 2. del» v/Johnn Hardang
-  Nattverd ! 

MARS

Tirsd. 08.kl. 1300 «Kvinnenes internasj. Bønnedag 

Torsd 10. kl 1900: ÅRSMØTE  Husnes Indremisjon 

Sønd. 13 kl.1100: Søndagsskule 

Sønd. 20 kl.1800: LOVSANGSKVELD 
Jakob og Marius Bårdsen frå Karmøy 
deltek med   Andakt, song og musikk.

Torsd 24. kl. 1800:  Revy  / KULTURHUSET
« Haugespor»   ( Billett og info: kulturhuset.no) 


April

Mand.18,kl.1800 (2. Påskedag) SONG OG MUSIKKMØTE  Andakt:  Marit H Ådnanes  ( Dagleg leiar i IMS ) m fl.

Mai
Torsd 05 kl.1800: VÅRFEST
Marit E og Jan Ove Totland  deltek med kåseri og song
Tema : «Himmel og hav»

Sønd.  08. kl. 1100: Søndagsskule

Juni 
Torsd 02. kl.1800:  BEDEHUS-BASAREN
Andakt Lise Marie Litlabø,  Song og musikkinnslag
Åresalg/trekking og trekking av loddbøker

Nb Vi gjer merksam på at det kan kome endringar i programmet så følg med på annonsering i avisa


 

Din overskrift