Husnes Indremisjon   ynskjer   deg   velkomen til   dei ulike møter og samlingar   på bedehuset !      

   

Velkommen til hjemmesiden vår

 

  Program   

 2. halvår 2021 

Kjære dykk!

Så ligg ein ny haust  framom oss,- og vi vil igjen  invitere til  ulike møter og samlingar som vert skipa til på Husnes bedehus.

Så vonar vi at Corona no vil sleppe taket og vi kan gjennomføre dei planlagde arrangementa. Vi vil då så lenge det er naudsynt fylgje dei smittevern- reglar som gjeld.
Følg elles med i avisa, plakatar og facebook /heimeside

I programmet her finn de oversyn over samlingar,- både for vaksne og for barn og unge.
Så er de alle hjertelig  velkomen !!
                      
             

SEPTEMBER
Torsdag 02. kl. 1800  : Semesterstart:
Andakt:  Roald Evensen  ( Forynnar i IMF )

Song og musikk, Opplesing, Enkel «corona» bevertning

Torsdag 16 . kl. 1800 : Torsdagskveld m «Minibasar»-Familiesamling  : Program for store og små /Utlodning

Søndag 26  kl.1800: Haustmøte/samling
Andakt/Tale : Kåre Johan Hamre ( Forkynnar IMS)

Song og musikk: Anne Grethe Rullestad og Edv. Fatland

 

OKTOBER
Torsdag 07. kl. 1900: «Torsdagskveld-møte
Temakveld  / Nattverd

 

Torsdag  21   kl 1700: Jubeltorsdag
Familiesamling : Program for små og store

Søndag 24. Kl. 1800 : Kveldssamling/møte
Andakt/Tale Eirik Stensland  ( Ungd.arbeidar i IMS)

 

Torsdag 28.:  Misjonsfest NMS
Misjonsforeningen Galim 50 år

 

NOVEMBER
Laurdag 06. kl. 1600: «Haustbasaren»
(Inntekt til IMS )
Åresalg, Kveldstrekning, Bevertning

 

Torsdag 11. kl. 1800 : Kultur og bok-kveld
Pensjonist og forfatter: Halvard Wiik frå Fitjar kåserer
Boksalg, Musikkinnslag mv

 

Torsdag 18. kl. 1700 : «Jubeltorsdag»
Familiesamling : Program for små og store

 

Søndag 21.  kl. 1800: Kveldssamling/møte
Andakt og Song og musikk  / Jakob og Marius Bårdsen

 

DESEMBER
Torsdag 10. kl. 1800 Adventsamling
- Andakt v Marit H Ådnanes  ( Dagleg leiar i IMS)
Sang og musikk , opplesing mv

 

BARNE OG UNGDOMSARBEIDET
Søndagsskulen : Oppstart 13.sept kl.1100
Kontakt/leiarar;
Marta Kroka :    tlf. 970 95 741
                      Rachel Erlingsson: tlf 994 84 766
IUF/Nattcafe. (Frå 8.kl.) Oppstart 27. aug
Kontakt/Leiar - Jan Ove Fagerheim: tlf. 913 45 042
 Vidare SAMLINGAR  Fredagar kl. 2030- 2400
10. sept,  24.sept, 08.okt. 29. okt,  26 .nov.

Arrangement – Andre lokaler:
Måndag 20.sept.kl.2000: Konsert: Valen kyrkje
Ingebjørg A Ådnanes og Simon Madsen
Fredag 22.okt
. : kl. 1900: Konsert: Valen kyrkje
Lina Håland,  Bjarte Lending og Audun Tvedten
Torsdag 02.des. kl 1800: Revy : I Kulturhuet
 «Haugespor»  Ei forteljing om Hans Nilsen Hauge

STYRET FOR HUSNES INDREMISJON
Arne Lindekleiv  ( Leiar)                         tlf. 951 21 300
Marta Kroka  ( Nestleiar/husutleige)       tlf. 970 95 741
Torstein Fykse  ( Skrivar)                        tlf. 472 67 422
Britt Huse                                              tlf. 464 49 247
Olaug Fagerheim                                    tlf. 971 79 493
    1, vara: Sigrun Hitland                       tlf. 957 27 992
    2. vara: Tormod Sunde                       tlf. 911 28 016
    3. vara: Annemor Røssland                 tlf. 909 47 271