Husnes Indremisjon   ynskjer   deg   velkomen til   dei ulike møter og samlingar   på bedehuset !      

   

Velkommen til hjemmesiden vår

 

  Program   

 1. halvår 2021 

Kjære dykk!

Endelig kan vi igjen invitere   dykk  til møter og samlingar på Husnes bedehus; - Og vi vonar at smittetrykket kan  haldast  lågt framover slik at vi kan gjennomføre det planlagde programmet
Vi vil sjølvsagt følgje  dei  smittevern reglar som gjeld. både når det gjel, avstand, handhygiene, registrering, matservering og antal deltakarar.

Vi har gjennomført oppmåling i møtesal for å finne fram til kor mange møtedeltakarar . det er plass til.
Slik det no er bed vi om at dei som ønskjer å  vera med på samlinga melder seg på (
Sjå nederst i programmet )
- og så vonar vi at det kan opnast meir etter kvart.


                 
PROGRAM

                Mars

Sønd.  07  kl. 1700 SEMESTERSTART  ( Påmelding)
Jakob  og Marius Bårdsen  frå Karmøy deltek med
Andakt, Song og musikk,  Elles Ymse programinnslag:
Enkel  «Korona- bevertning.»


Torsd  11. kl. 1900. Årsmøte  Husnes IM

 

Fred, 19- Søn. 21:  MØTEHELG
-. Fred Kl. 1900  Møtekveld    
-. Lør. kl. 1600:  Ettermiddagstreff m Minibasar/Åresalg
-. Søn. Kl.  1100  Formiddagsmøte
Talar: Ungdomsarbeider:   Eirik Stensland

 

                               April

Man.  05, kl. 1800: PÅSKEMØTE

Program  v/ Jan Ove og Olaug Fagerheim

 

Torsdag 15. kl. 1700 :JULELTORSDAG  ( F)
Opplegg for «Heile familien»

Torsdag 22 kl. 1900 : Torsdagssamling/ Temakveld

                    Mai

Torsdag  06 kl. 1800   VÅRFESTEN
Kåseri v/Halvard Wiik 
( «Forfattar» frå Fitjar)
Song av  «DuoManna frå Etne/Skånevik

 

Torsdag  27. kl. 1800   :  VÅRBASAREN
Andakt Lise Marie Litlabø,  Song og musikkinnslag
Åresalg/trekking og trekking av loddbøker

                    Juni
Torsdag 03. kl. 1800 SOMMARAVLUTNG
Program/aktivitetar  Ute/Inne – Matservering/Grill

 

Barne og ungdomsarbeid.

Søndagsskulen: 

Oppstart  28. februar  NB
Leiarar:          - Marta Kroka : tlf. 970 95 741
                     - Rachel Erlingsson:  tlf. 994 84 766

IUF/Nattcafe
Annakvar fredag kl. 2030-2400 ( Oddetalsveker)
Oppstart; Sjå annonse mv
Leiarar;       - Jan Ove Fagerheim: tlf. 913 45 042
                    - Anita Aakre:  tlf. 924 38 747


  
Styret for Husnes Indremisjon

Arne Lindekleiv  ( Leiar)                        tlf. 951 21 300
Marta Kroka  ( Nestleiar/husutleige)    tlf. 970 95 741
Torstein Fykse  ( Skrivar)                     tlf. 472 67 422
Britt Huse                                             tlf. 464 49 247
Olaug Fagerheim                                   tlf. 971 79 493
   
     1, vara: Sigrun Hitland                      tlf. 957 27 992
    2. vara: Tormod Sunde                      tlf. 911 28 016
    3. vara: Annemor Røssland                tlf. 909 47 271
    

 

Husnes Indrmisjon   ynskjer    deg   velkomen til  


     dei ulike møter og samlingar   på bedehuset !