Din overskrift

PROGRAM 

September
Søndag  08. kl.1800: SEMESTERSTART/ÅPNINGSFEST
- Andakt: Marit A Røen  Song og musikk: Tone R Hellesøy

Søndag 11. kl.1100: Semesterstart søndagssksulen

Torsdag 03 kl.1900: "Torsdagskveld"
" Norsk Gideon"  Talar: Trygve Totland

Søndag 25. kl. 1700: HAUSTMØTE
Tale/Andakt: Olav Eikemo    Solosong: Leif Kongestøl

OKTOBER
Torsdag 06. kl. 1900  "Torsdagskveld"
"Det hvite Bånd"
Team frå "DHB" Bjørgvin krets har programmet.
Songinnslag: Duett

Torsdag 20. kl. 1900.  Torsdagskveld  m/ nattverd
Bibeltime/tale på storskjerm

Søndag 23. kl. 1700:  LOVSANGSKVELD
Duettsong og musikk: Marius og Jakob Bårdsen frå karmøy og
Duettsong: Charlotte H Grydeland og Rachel Erlingson
Andakt v/ Jakob Bårdsen

NOVEMBER
Laurdag 05. kl. 1600: BASAR
Andakt, Kveldstrekning og Bevertning

Søndag 13. kl. 1700: LOVSANGSKVELD
Kveldens gjerster frå Hiskjo og Bremnes
Song og musikk  v: Sissel og Terje Sørensen
Andakt. Marit Dahl Hollund

Torsdag 17. kl. 1900: "Torsdagskveld"
"Lys over land" ( Tidl Norsk Muslimmisjon )
Andakt: Kretssekr: Lars Egil Fredriksen

DESEMBER
Torsdag 01. kl. 1800: Adventsamling
Andakt: Marit H Ådnanes
Song og musikk mv

 

 

 

 

 

Din overskrift