Husnes Søndagskule

18. sep, 2017

 

 

 

 

 

         

   1. halvår 2019

 

                Søndag 06. jan.    kl. 1600:  Familiejulefest.  

                Søndag 10. feb     kl. 1100:  Søndagsskule

                Søndag 24. feb.    kl. 1100:  Søndagsskule 

                Søndag 24. mars   kl. 1100:  Søndagsskule

                Søndag 07. april   kl. 1100:  Søndagsskule  

- Semesteravslutning -
***

 

   Leiarar:  Marta Kroka..  tlf 970 95 741
                 Randi Solheim tlf 450 65 147

 

 

                                           Velkomne

                                Medlemskontingent kr. 50,- pr år.