Datoar for :

SØNDAGSSKULEN
Hausten  2022

Søndag 11. september:  Oppstart

Søndag 09. oktober

Søndag 23. oktober

Søndag 13. november

Søndag 27. november

Vi samlest på Husnes bedehus kl. 1100

Leiarar
Marta Kroka  tlf 970 95 741

Rachel Erlingsson tlf 994 84 766