SØNDAGSSKULEN
Hausten  2023


Oppstart: Søndag 17. september kl. 11.00
Vidare: 22/10, 12/11 og Adventsamling m/ graut 3/12


Kontakt/leiarar: Marta Kroka:  tlf. 970 95 741
                         Rachel Erlingsson: tlf. 994 84 766
PS. Vaksne (foreldre mv) er og velkomne! 

Del denne siden