Eigarforhold

Husnes bedehus eiges av Husnes Indremisjon.

Husnes bedehus
Bogsnesveien 26,

Husnes bedehus
Bogsnesveien 26,

Styret i Husnes indremisjon

Styret er samansett slik:
     

Arne Lindekleiv (Leiar)                        tlf. 951 21 300

Marta Kroka  (Nestleiar/utleige hus )  tlf. 970 95 741

Torstein Fykse                                     tlf. 472 67 422  

Britt Huse                                             tlf. 464 49 247
  
Olaug Fagerheim                                 tlf. 971 79 493 

Vararep:


1:Sigrun Hitland                                    tlf. 957 27 992  

2: Tormod Sunde
                                  tlf. 911 28 016  

3:Annemor Røssland                            tlf. 909 47 271

Rekneskapsførar/kasserar:   Lars Kroka   

Mottoet til Husnes Indremisjon

Vi vil byggja varme, inkluderande kristne fellesskap,
vinna nye for Jesus og gjera dei til hans disiplar.

Del denne siden