PROGRAM

JANUAR
Søndag 8. kl. 16.00
Søndagsskulen sin julefest
Andakt: Jan Ove Totland. Gang rundt juletre. Bevertning mv

Søndag 29. kl. 17.00

Vintersamling for heile familien
Andakt v/ Lise Marie Thuestad Litlabø
Song av Camilla Myklebust
Fokus på Brandøy

Facebook: Vintersamling0


FEBRUAR
Torsdag 2. kl. 19.00
Temakveld m nattverd

Torsdag 16. kl. 19.00
Misjonsmøte med Indre sjømannsmisjon
Misjonssekretær Andreas Bjerre Nielsen

MARS
Tirsdag 07. kl. 13.00
«Kvinnenes internasjonale bønnedag»  


Lørdag 11. kl. 18.00
PIZZAKVELD i Valen kyrkje

Torsdag 16. kl 19.00

Årsmøte i Husnes Indremisjon
Andakt: Marit Elisebet Totland

Torsdag 23. kl. 19.00
«Ma-ma children»-kveld
- Grete og Ove Tvedt tilbake fra nytt besøk på Filippinene

Søndag 26. kl. 17.00
«Påskebodskapen i tonar, ord og bilde»
Kveldens gjester: Sølvi og Dagfinn Heimestøl
Lokale songkrefter deltek

April
Mandag 10. kl. 18.00 (2. Påskedag)
Song- og musikkmøte
Andakt: Marit H. Ådnanes.
ongkrefter frå Bømlo.


Torsdag 20. kl. 19.00
Møte med «Gideon»


Mai
Torsdag 4. kl. 18.00

Vårfest
Erling Niclasen kåserer 
«Glimt frå Frelsesarmeen sitt arbeid på Sagaøya Island»
Song og musikk. Bevertning mv


Juni 
Torsdag 1. kl. 18.00

Bedehus-basaren
Andakt: Marit A. Røen.

Song- og musikkinnslag.
Åresalg/trekking og trekking av loddbøker


Fredag 16. - søndag 18.
IMS Sommarfest på Brandøy
Info og program vil koma på www.ims-sommarfest.no

Facebook: IMS Sommarfest

Minner om at du kan vera med på
Bønesamling
tirsdagar kl.13.00-14.00 på bedehuset.