PROGRAM

Torsdag 23. kl. 11.00
Torsdagstreff/«60+»
 
DESEMBER
Torsdag 7.  kl. 18.00
Adventsamling
Andakt v Marit Andresen Røen
Sang og musikk. Andre programinnslag.


Tidlegare i haust:

AUGUST
Søndag 27. kl. 16.00
Misjonsfest NMS


SEPTEMBER
Søndag 10. kl. 17.00

Semesterstart/Åpningsfest H.I.
Andakt: Olav Eikemo

Sang og musikk v/ «DuoManna» frå Skånevik-Etne.
Ymse program. Kveldsmat/koldtbord.

Søndag 17 kl. 11.00
Semesterstart Søndagsskulen

Torsdag 21. kl. 19.00
Temakveld m Nattverd

AVLYST pga sjukdom!
Søndag 24. kl. 17.00

Sang- og musikkmøte
«Lovsangskveld»
Marius og Malin Bårdsen frå Karmøy med fleire
deltek med sang og vitnesbyrd!

Torsdag 28. kl. 11.00
Torsdagstreff/«60+»


OKTOBER
Torsdag 5. kl. 19.00
Temakveld

Søndag 15. kl. 17.00
Sønsdagssamling for store og små
Kveldens gjest: Silje Fyllingen (Dagleg leiar i SunnBok)
Søndagsskulen deltek. Salg av bøker mv frå SunnBok. Avslutning med kake, boller, brus og kaffi.


Torsdag 19. kl. 19.00
Temakveld m nattverd

OKTOBER
Torsdag 26. kl. 11.00
Torsdagstreff/«60+»

NOVEMBER
Laurdag 4 . kl. 16.00
«Haustbasaren» (Inntekt til IMS )
Andakt av Ann Merethe Niclasen.
«Åresalg». Kveldstrekning. Bevertning.


Søndag 12. kl. 17.00
«Søndagssamling»
Kveldens gjest/Andakt: Solveig Norheim
Sang og musikk. Kveldsmat mm.

Torsdag 16. kl. 19.00
Misjonsmøte
«Lys over land» (Tidl Kristen Muslimmisjon)
Andakt: Kretssekretær Lars Egil Fredriksen

Minner om at du kan vera med på
Bønesamling
tirsdagar kl.13.00-14.00 på bedehuset.